اندازه گذاری (DIMSTYLE) و تنظیمات آن در نرم افزار اتوکد

تنظیمات اندازه گذاری با DIMSTYLE

برای تنظیمات اندازه گذاری دستور  DIMSTYLE رو در خط فرمان تایپ کنید. برای اینکه سریع تر باشی و حرفه ای تر به نظر برسی میتونی فقط حرف D رو تایپ…
فهرست