آموزش ترسیم دایره

ترسیم دایره ( CIRCLE ) یکی پر کاربردترین فرمان‌ها در اتوکد می‌باشد.

ترسیم دایره ( CIRCLE ) در اتوکد

ترسیم دایره یکی پر کاربردترین فرمان‌ها در اتوکد می‌باشد. در این آموزش قصد داریم یاد بگیریم و شروع به ترسیم دایره ( CIRCLE ) در اتوکد کنیم. ترسم یک دایره…
فهرست