مخزن عمودی

  1. خانه
  2. نمونه کارها
فونداسیون مخازن قائم

السا فونداسیون مخازن قائم

2 دیدگاه
السا فونداسیون مخازن قائم در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع مخازنی به صورت قائم و یا افقی وجود دارند که جهت ذخیره مواد، جدا سازی مواد از یکدیگر، تغییر دما…
فهرست