ستونی

دو نقطه (2 points)
فونداسیون مخازن قائم
Insert Elevation
Type A
مرکز، قطر (Center, Diameter)
Vertical vessel foundation license
محصولات الساتک
ابزاری مفید برای استفاده در اتوکد برای ترسیم گران
مجوز فونداسیون مخازن افقی
تنظیمات اتوکد
محاسبه خودکار خاکبرداری، خاکریزی، حجم بتن و دیگر موارد فونداسیونها
ستون بتنی برنامه ‌ای جهت ترسیم قالب‌بندی و آرماتور گذاری به صورت هوشمند
Equipment
Concrete beams are programs for intelligent drawing, formwork and reinforcement
ترسیم کامل فونداسیون تجهیزات عمودی و افقی مخازن
فونداسیون مخازن قائم
مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا
مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا
Equipment
فونداسیون مخازن افقی
ترسیم دایره ( CIRCLE ) یکی پر کاربردترین فرمان‌ها در اتوکد می‌باشد.
حریم‌ خصوصی
نرم‌افزار اتوکد برای نقشه کشی
مرکز، شعاع (Center, Radius)
تیر بتنی برنامه ‌ای جهت ترسیم قالب‌بندی و آرماتور گذاری به صورت هوشمند
امیرحسین خردجو
برنامه ریبار پلاس ، برنامه‌ای کامل جهت ترسیم آرماتور گذاری هوشمند در سازه‌های بتنی
نقشه های اجرایی اتوکد
نقشه درایو نوار نقاله تسمه ای عرض 800 فایل اتوکد و اکسل از متریا
شرکت تاپکو
آیین‌نامه“British standard shape codes”
revit family
Rebar Plus program, a complete program for drawing intelligent reinforcement in concrete structures
اشتال